Longkanker

In Nederland wordt per jaar bij ruim 10.000 mensen longkanker vastgesteld. Het is na prostaatkanker de meest voorkomende soort kanker bij mannen. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker voor bij vrouwen. Longkanker komt bij mannen met name vanaf het 65e jaar en bij vrouwen vanaf het 55e jaar voor. 

De long zelf heeft geen pijnreceptoren, dus hebben mensen meestal geen klachten. Daarom wordt longkanker vaak helaas pas laat ontdekt. Als longkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is genezing vaak goed mogelijk. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat patiënten binnen 1 dag bij ons terecht kunnen voor onderzoek en diagnose.

Behandeling van longkanker is van oudsher een van de speerpunten van het St. Antonius Kankercentrum. We zijn vernieuwend en lopen voorop als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteert vaak in specialistische behandelingen, die niet in alle ziekenhuizen mogelijk zijn.

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op 088 - 320 14 00

Waarom kiest u voor het St. Antonius Kankercentrum?
Meeste ervaring in de regio

Longkanker is van oudsher een belangrijke specialisatie van het St. Antonius Kankercentrum. Dat heeft onder meer te maken met de thoraxchirurgie, het opereren van hart en longen, waar ons centrum al lang om bekend staat. Jaarlijks voeren we veel meer chirurgische longingrepen voor longkanker uit dan de landelijke kwaliteitsnorm vereist. In 2013 hebben wij 90 ingrepen gedaan, terwijl de landelijke kwaliteitsnorm op 20 operaties per ziekenhuis per jaar is gesteld. Hiermee is het Antonius ziekenhuis zelfs een van de grootste van Nederland. 

Door onze diepgaande specialisatie zien we veel patiënten met longkanker. Vanwege de landelijke verwijsfunctie van de complexe chirurgie van het St. Antonius Kankercentrum zien we ook een groot aantal patiënten van (ver) buiten de regio. Volgens de meest recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland behandelen we de meeste longkankerpatiënten in de regio Midden-Nederland. Als je veel patiënten diagnosticeert en behandelt, zorgt dat voor een betere kwaliteit. Die kwaliteit zit door het hele centrum heen. Dus ook bij de specialismen waarmee de longartsen samenwerken.

Nieuwste behandelmethoden en technieken

We zijn vernieuwend en lopen voorop als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteert vaak in specialistische behandelingen die niet in alle ziekenhuizen mogelijk zijn. Een voorbeeld van een dergelijke specialistische behandeling die wij toepassen, is de endobronchiale behandeling. Dit is een laserbehandeling waarmee kleine tumoren in de luchtwegen worden verwijderd. Slechts een klein aantal specialisten in Nederland kan deze technisch moeilijke behandeling uitvoeren. In het St. Antonius Kankercentrum voeren onze specialisten deze ingreep nagenoeg elke week uit.

Persoonlijke zorg en aandacht voor de patiënt

Als de diagnose 'longkanker' is gesteld, wordt met de patiënt besproken wat de mogelijkheden zijn. De mens staat centraal en we willen iedereen de beste medische zorg en service bieden. Een goed voorbeeld hiervan bij het Longkankerprogramma zijn de nurse practitioners. Zij staan de patiënten met raad en daad bij, volgen de patiënten vanaf het moment van verdenking op longkanker en zijn altijd bereikbaar bij vragen of problemen. Ook bezoeken ze de patiënten die geopereerd worden. De nurse practitioners kennen het zorgproces dat longkankerpatiënten doorlopen en vervullen hierin een coördinerende,bewakende en begeleidende rol.

Nauwe samenwerking in gespecialiseerde teams

De zorg staat of valt met een goede samenwerking in een team. Zo is er wekelijks een multidisciplinair overleg met alle longartsen, de arts-assistenten die in opleiding zijn tot longarts, thoraxchirurgen, verpleegkundig specialisten, een radiotherapeut, een nucleair geneeskundige, een radioloog en een patholoog. Tijdens dit overleg bespreekt men alle patiënten met (verdenking op) longkanker. Gezamenlijk komen zij tot een voorstel voor een behandeling. De longarts bespreekt dit voorstel met de patiënt in bijzijn van een gespecialiseerd verpleegkundige. Het St. Antonius Kankercentrum biedt een totaalpakket aan behandelingen. In de gespecialiseerde teams werken topspecialisten met de modernste apparatuur. Ze zorgen er ook voor dat ze hun kennis op toekomstige specialisten overdragen, want we zijn ook een opleidingscentrum.

Binnen 1 dag terecht voor een consult en onderzoek

Wie van de huisarts een verwijzing krijgt naar een specialist kan in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarin de patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen mensen zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom kunnen patiënten binnen 1 dag bij ons terecht. Ze kunnen namelijk worden aangemeld via onze speciale polikliniek thoracale oncologie die uitgerust is om de diagnostiek in sneltempo te verrichten. De patiënt kan dezelfde dag al een oproep verwachten vanuit deze polikliniek. Vaak zijn de onderzoeken dan al gepland, aangezien van tevoren aan de hand van de gegevens wordt gekeken welke onderzoeken eventueel nodig zijn.

Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen. Wij vinden het belangrijk dat er goed en gericht behandeld wordt, dus geen over- of onderbehandeling.