Longkanker


Longkanker, veel mensen krijgen er op een dag mee te maken. Wellicht heeft iemand in uw familie of vriendenkring deze aandoening of wordt u hier zelf voor behandeld. Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Het is dan belangrijk goed op de hoogte te zijn wat de ziekte inhoudt, welke behandelopties er zijn en welke aanvullende zorg u kunt krijgen. Op deze pagina’s vindt u informatie over longkanker en de zorg die we hierbij bieden.

In Nederland wordt per jaar bij ruim 12.000 mensen kanker in de longen vastgesteld. Longkanker behoort hiermee tot de 4 meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Het is na prostaatkanker de meest voorkomende soort kanker bij mannen. De laatste jaren komt longkanker ook steeds vaker voor bij vrouwen. Longkanker komt bij mannen met name voor in de leeftijd vanaf 65 jaar en bij vrouwen vanaf 55 jaar.

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op T 088 - 320 14 00

Waarom kiest u voor het St. Antonius Kankercentrum? 

Snel terecht voor een consult en onderzoek in het St. Antonius Kankercentrum  

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Persoonlijke begeleiding voor de patiënt  

Als bij u de diagnose 'longkanker' is gesteld, bespreekt uw longarts met u wat de mogelijkheden zijn. Bij onze zorg staat u centraal en streven we ernaar u de beste medische zorg en service te bieden. 

Zo kunt u gedurende het hele traject bij het St. Antonius Kankercentrum terecht bij onze gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij weten alles over de zorg voor mensen met longkanker en begeleiden u tijdens uw diagnose- en behandeltraject. U kunt altijd bij hen terecht met al uw vragen en zorgen.

Betere zorg bij longkanker door wetenschappelijk onderzoek  

Onderzoek is essentieel voor het verder verbeteren van onze behandelmethoden en -technieken bij longkanker. Onze specialisten doen dan ook voortdurend wetenschappelijk onderzoek met bewezen specialistische behandelingen zoals de endobronchiale behandeling als resultaat. Daarnaast doen zij ook onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe experimentele medicatie.

Meeste ervaring in de regio leidt tot betere kwaliteit  

Longkanker is van oudsher een belangrijke specialisatie van het St. Antonius Kankercentrum. Dat heeft onder meer te maken met de thoraxchirurgie, het opereren van hart en longen, waar ons centrum al lang om bekend staat. Jaarlijks voeren we veel meer longoperaties voor longkanker uit dan de landelijke kwaliteitsnorm vereist. In 2014 verrichtten wij 92 longkanker-operaties, terwijl de landelijke kwaliteitsnorm op 20 operaties per ziekenhuis per jaar is gesteld. Hiermee is het St. Antonius Ziekenhuis zelfs een van de grootste van Nederland als het gaat om het behandelen van longkanker. 

Vanwege de landelijke verwijsfunctie van het St. Antonius Kankercentrum voor de complexe operaties, zien we bovendien een groot aantal patiënten van (ver) buiten de regio. Als je veel patiënten onderzoekt, een diagnose geeft en behandelt, zorgt dat voor een betere kwaliteit bij het behandelen van longkanker.