Darmkanker


Darmkanker, veel mensen krijgen er op een dag mee te maken. Wellicht heeft iemand in uw familie of vriendenkring deze aandoening of wordt u hier zelf voor behandeld. Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Het is dan belangrijk goed op de hoogte te zijn wat de ziekte inhoudt, welke behandelopties er zijn en welke aanvullende zorg u kunt krijgen. Op deze pagina’s vindt u informatie over darmkanker en de zorg die we hierbij bieden.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als kanker in de darm vroeg wordt ontdekt. Vanaf 2014 is daarom het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het St. Antonius is geselecteerd als een van de ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor vervolgonderzoek (coloscopie) als zij positief getest zijn met de ontlastingstest van het RIVM.

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op T 088 - 320 56 00

Waarom kiest u voor het St. Antonius Kankercentrum?

Meeste ervaring in de regio met darmkanker leidt tot betere kwaliteit  

Het St. Antonius Ziekenhuis behandelt de meeste darmkankerpatiënten in de regio Midden-Nederland. In 2013 hebben onze 6 gespecialiseerde buikchirurgen 194 darmkankeroperaties uitgevoerd, terwijl ziekenhuizen volgens de landelijke kwaliteitsnorm jaarlijks 50 operaties moeten verrichten. Daarnaast voeren onze 11 maag-darm-lever-artsen jaarlijks ruim 5.500 coloscopiën (kijkonderzoeken in de dikke darm) uit. Zij behoren hiermee tot een van de grootste MDL-afdelingen van Nederland. Het feit dat we een groot aantal patiënten onderzoeken, een diagnose geven en behandelen voor darmkanker, draagt bij een aan betere kwaliteit.

Verzekeraar Achmea heeft de kwaliteit van zorg van verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken, onder andere voor de aandoening darmkanker. De best scorende ziekenhuizen hebben het predicaat kwaliteitsziekenhuis, zo ook het St. Antonius Ziekenhuis. 

Nieuwste behandelmethoden  

Onze gespecialiseerde behandelteams lopen voorop met de nieuwste behandeltechnieken voor de behandeling van darmkanker. Voorbeelden hiervan zijn de endosponsmethode en de Hipec-behandeling. Deze laatste wordt slechts in 5 ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd. Het St. Antonius is hier een van. Verder voeren we zoveel mogelijk laparoscopische behandelingen (kijkoperaties) uit bij kanker in de darm.
Daarnaast ondergaan al onze patiënten vóór de ingreep een uitgebreide screening en ondersteunen we hen bijvoorbeeld bij stoppen met roken, bewegen en het gebruik van speciale medische voeding om aan te sterken. Door vooraf de risico's goed te analyseren en preventief aan te pakken, verkeren onze patiënten in een zo optimaal mogelijke conditie tijdens de operatie.
Deze behandelmethoden en screening zorgen er samen voor dat patiënten sneller herstellen en minder risico hebben op complicaties bij de behandeling van darmkanker.

Verder verbeteren door onderzoek

Om onze behandelmethoden en -technieken voor darmkanker verder te kunnen verbeteren, is onderzoek essentieel. Daarom voeren wij toegepast klinisch onderzoek uit. Hierbij kunt u denken aan de inzet van nieuwe chirurgische technieken, maar ook aan onderzoek naar de verbetering van herstel na een operatie en chemotherapiebehandeling.

Persoonlijke begeleiding met operatieplan op maat  

Na de diagnose 'darmkanker' krijgt u zowel lichamelijk als geestelijk veel te verwerken. Er zullen veel vragen bij u opkomen. We willen u daar zo goed mogelijk bij steunen. Daarom begeleidt een vaste gespecialiseerde verpleegkundige u tijdens uw diagnose- en behandeltraject. Zij is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker in de darm en coördineert het hele zorgproces en al uw afspraken. Bovendien weet zij wat u te wachten staat en kunt u dagelijks met al uw vragen en zorgen bij haar terecht.

Daarnaast hebt u als patiënt uw eigen chirurg als aanspreekpunt. Hij vertelt u welke behandelopties er zijn en betrekt u bij het maken van keuzes over uw behandeling. Zo krijgt u een operatieplan op maat om de darmkanker te behandelen. Het behandelteam bestaat naast de chirurg uit radiologen, MDL-artsen, internist-oncologen, pathologen, stoma, radiotherapeuten en stoma-verpleegkundigen. Al onze patiënten worden twee keer per week in dit multidisciplinaire team besproken. Zo kunnen we u de behandeling bieden die het beste bij uw situatie past.

Snel terecht en snelle diagnose darmkanker 

Patiënten met een verdenking op darmkanker kunnen meestal binnen 1 week, en zo nodig binnen 1 werkdag, bij ons terecht voor een consult en onderzoek.  


Banner achmea-kwaliteitsziekenhuis 2012 dikke darmkanker