Borstkanker


Borstkanker, veel mensen krijgen er op een dag mee te maken. Wellicht heeft iemand in uw familie of vriendenkring deze aandoening of wordt u hier zelf voor behandeld. Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Het is dan belangrijk goed op de hoogte te zijn wat de ziekte inhoudt, welke behandelopties er zijn en welke aanvullende zorg u kunt krijgen. Op deze pagina’s vindt u informatie over borstkanker en de zorg die we hierbij bieden.

Borstkanker is in Nederland bij vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Ook mannen kunnen kanker in de borst krijgen, ongeveer 1% van de mensen met borstkanker is man. Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 12.000 mensen borstkanker vastgesteld. 

Waarom kiest u voor het St. Antonius Kankercentrum?

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust op  T 088 - 320 29 00

Zonder afspraak direct terecht voor onderzoek  

Als u een knobbeltje in uw borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkends is ontdekt, gaat u naar uw huisarts. Als u een verwijzing hebt gekregen, kunt u direct bij ons terecht voor een mammografie, een echografie of eventueel een punctie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt hiervoor op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.30 uur terecht bij het inloopspreekuur in ons ziekenhuis op locatie Utrecht

Dezelfde dag uitslag van het onderzoek  

De uitslagen van de mammografie, echografie en punctie worden meestal op dezelfde dag - en in ieder geval binnen 24 uur -  persoonlijk met u besproken.

De nieuwste behandelmethoden en -apparatuur  

De in borstkanker gespecialiseerde behandelteams in het St. Antonius Kankercentrum lopen voorop met de nieuwste behandeltechnieken en -apparatuur. Zo is het sinds kort mogelijk om een 3D-mammografie (borstfoto) te maken. De radioloog kan daarmee nog beter onderzoeken of er kwaadaardige plekjes in de borst te zien zijn. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn, dan kan er nog een MRI-scan gemaakt worden. In het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht maken we hiervoor gebruik van een nieuwe 3 Tesla MRI-scanner. Een voorbeeld van één van de nieuwste technieken voor borstkanker is de DIEP-flap reconstructietechniek. Dit is een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Deze operatie wordt slechts in een paar ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd. Op 26 juni 2013 werd in het St. Antonius Kankercentrum de 200ste DIEP-flapoperatie gedaan.

Veel expertise op het gebied van borstkanker in het St. Antonius Kankercentrum

Doordat wij in het St. Antonius Kankercentrum jaarlijks bijna 4.000 vrouwen met een verdenking op kanker in de borst ontvangen, zijn onze teams zeer ervaren in het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en operaties. Een goede diagnose is de basis voor de juiste behandeling. Van de bijna 4.000 vrouwen kan ongeveer 90% na de eerste onderzoeken met een gerust hart terug naar huis, maar voor ongeveer 400 vrouwen luidt de diagnose 'borstkanker'. De meeste van hen moeten een operatie ondergaan, vaak in combinatie met een andere behandeling. Volgens de landelijke norm moet een ziekenhuis 50 borstkankeroperaties per jaar verrichten om de kwaliteit ervan te kunnen blijven garanderen. De Europese norm is 150 operaties per jaar. Onze specialisten hebben in 2013 398 operaties gedaan. Dat zijn ruim 100 operaties per borstkankerchirurg per jaar. Hierdoor zijn we zeer ervaren in  het verrichten van borstoperaties. Ook het feit dat we een groot aantal patiënten onderzoeken, een diagnose geven en behandelen voor borstkanker  draagt bij een aan betere kwaliteit.

Borstkankerzorg wordt continu verbeterd door de 6 Santeon-ziekenhuizen  

Santeon, het samenwerkingsverband van zes topklinische opleidings-ziekenhuizen waaronder het St. Antonius Ziekenhuis, vindt dat de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Om sneller tot betere zorg voor onze patiënten te komen, werken de Santeon-ziekenhuizen nauw met elkaar samen. Zij delen kennis en ervaring en de medisch specialisten kijken bij elkaar ‘in de keuken’ om van elkaar te leren. De zes ziekenhuizen hebben elkaar in de afgelopen periode op gebied van borstkankerzorg continu uitgedaagd om de lat hoger te leggen. Als een ziekenhuis op een bepaald aspect van de borstkankerzorg beter scoort dan de andere ziekenhuizen, dan neemt de rest die aanpak over. Zo komen de ziekenhuizen met elkaar tot de beste behandeling voor de patiënt. Meer informatie


SANTEONbanner kader